PostHeaderIcon Làm Gì Với $900?

Chính phủ Úc sẽ cho dân chúng tiền (bonus scheme) để kích thích nền kinh tế đang xuống dốc. Những ai có thâu nhập dưới $80,000 một năm sẽ được $900. Mức thâu nhập từ $80,001 đến $90,000 sẽ nhận $600, và từ $90,001 đến $100,000 sẽ được $250. Tiền sẽ được chuyển vào trương mục của bạn bắt đầu từ tuần này.

PostHeaderIcon Cho Chúa Vay

"Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giêhôva vay mượn" Châm Ngôn 19:17

Cha cho con trai nhỏ 50 xu Mỹ và bảo bé sử dụng tùy thích. Sau đó, khi Bố hỏi về đồng tiền, bé nói đã cho người khác mượn rồi. Ông hỏi, "Con cho ai mượn vậy?" Bé đáp, "Con đưa cho một người nghèo ngoài phố vì ông ta có vẻ như bị đói." Cha nói, "Ôi, dại quá. Con không bao giờ lấy lại được đâu." "Nhưng thưa Bố, Kinh Thánh nói rằng giúp người nghèo khó là cho Chúa vay mượn mà."

Cha vô cùng hài lòng vì câu trả lời của con, và cho bé 50 xu khác. Con trai nói, "Đó, Bố thấy chưa, con đã bảo là con sẽ lấy lại mà chỉ có điều là con không nghĩ mình lấy lại được nhanh đến thế thôi!"

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login