PostHeaderIcon Bài Học Kinh Thánh Cho Nhóm Nhỏ

Các nhóm nhỏ đã học xong loạt bài "Ê-xơ-tê" và "Cuộc Đời Chúa Cứu Thế" qua sách Giăng, chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài học mới sách Mác.

Bạn có thể download các bài học Kinh Thánh hàng tuần cho các nhóm nhỏ bằng cách bấm link dưới đây. Cách khác: nếu sử dụng Firefox, right click -> Save Link As. Nếu sử dụng Internet Explorer, right click -> Save Target As

Sách Mác

Bài 1-15 Mác 1-7:23 và câu Kinh Thánh ghi nhớ

Sách Giăng

Bài 82 Hãy Chăn Chiên Ta
Bài 81 Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy
Bài 80 Tôi Đã Gặp Chúa
Bài 79 Chúa Bị Hành Hình Vì Tội Ta
Bài 78 Đây, Vua Của Các Người!
Bài 77 Chúa Jesus Làm Chứng Cho Chân Lý
Bài 76 Liệu Ta Phải Uống Chén Đó Chăng
Bài 75 Chúa cầu nguyện cho các môn đệ
Bài 74 Buồn Hóa Vui
Bài 73 Công Việc Của Thần Yên Ủi
Bài 72 Lòng Ghen Ghét Của Người Đời
Bài 71 Cây Nho Thật
Bài 70 Thần An Ủi
Bài 69 Đường Về Nhà Cha
Bài 68 Người Phản Trắc
Bài 67 Chúa rửa chân cho các môn đệ
Bài 66 Dân Do-thái vẫn ngoan cố
Bài 65 Chúa sẵn sàng hiến dâng mạng sống
Bài 64 Người Hy-lạp yết kiến Chúa &
Bài 63 Chúa Vào Jerusalem

Bài 62 Ma-ri Xức Dầu Cho Chúa
Bài 61 Âm Mưu Giết Chúa &
Bài 60 Làm Rạng Danh Đức Chúa Trời (tt)

Bài 59 Làm Rạng Danh Đức Chúa Trời
Bài 58 Người Chăn Từ Ái (tt) &
Bài 57 Người Chăn Từ Ái

Bài 56 Tâm Linh Mù Quáng
Bài 55 Cuộc Điều Tra Của Những Người Pha ri si &
Bài 54 Người Mù Được Sáng

Bài 53 Chúa Cứu Thế & Áp-ra-ham
Bài 52 Nô Lệ & Tự Do
Bài 51 Nguồn Sáng Của Thế Giới &
Bài 50 Thiếu Phụ Ngoại Tình

Bài 48 & 49 - Chúa Giữ Lễ Đền Tạm
Bài 47 - Lời Hằng Sống
Bài 46 - Lời Hằng Sống
Bài 45 - Jesus là Bánh Hằng Sống &
Bài 44 - Chúa Đi Bộ Trên Mặt Biển

Bài 43 - Chúa Đãi Ăn Cho Đoàn Dân Đông &
Bài 42 - Những Lời Chứng Về Chúa

Bài 41 - Uy Quyền Của Chúa Cứu Thế %
Bài 40 - Chúa Chữa Lành Người Bại

Bài 38 & 39 - Đấng Chữa Lành
Bài 37 - Chúa Cứu Thế (bài 3)
Bài 36 - Chúa Cứu Thế (bài 2)
Bài 35 - Chúa Cứu Thế (bài 1)
Bài 34 - Chúa Ở Tại Sa-ma-ri (phần 2)
Bài 33 - Chúa Ở Tại Sa-ma-ri (phần 1)
Bài 32 - Ni-cô-đem gặp Chúa (phần 4)
Bài 31 - Ni-cô-đem gặp Chúa (phần 3)
Bài 30 - Ni-cô-đem gặp Chúa (phần 2)
Bài 29 - Ni-cô-đem gặp Chúa (phần 1)
Bài 28 - Phép Lạ Đầu Tiên
Bài 27 - Ngôi Lời

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login