PostHeaderIcon Chào Mừng

Chào mừng bạn ghé thăm mạng springvale.tinlanh.org.au của Hội Thánh Tin Lành Springvale, Victoria, Australia. Mời bạn xem những trang kế tiếp để biết thêm về Hội Thánh Tin Lành Springvale và tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus.

Chúng tôi có buổi thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật lúc 10:45 sáng. Mời bạn tham dự với chúng tôi, hoặc có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login