PostHeaderIcon MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

Kính mời quý vị tham dự buổi lễ Mừng Xuân Nhâm Thìn lúc 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 22/01/2012 tại nhà thờ Tin Lành Springvale. Bản đồ đến nhà thờ Springvale.

Chương trình gồm có các ca khúc Xuân, vở kịch Xuân, Sứ điệp đầu năm, và Tiệc Xuân với những hương vị Tết Việt Nam. Xin con dân Chúa hãy chuẫn bị tấm lòng, cầu nguyện và gọi mời thân hữu cùng tham dự ngày vui vẻ này.

Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn 2012, Hội Thánh Tin Lành Springvale kính chúc quý vị một Năm Mới tràn đầy an vui, thịnh vượng trong ơn phước Chúa ban.


"Vì kìa, mùa đông đã qua,
Mưa đã dứt hết rồi;
Bóng hoa nở ra trên đất;
Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó,
Và nho trổ hoa nức mùi hương.
Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến."
(Nhã-ca 2:11-13)

PostHeaderIcon Excellent content to get good


Excellent content to get good information’s and I like to read this types of blog post for having writing knowledge. This is worth reading. For real the details ones are fun to read as it makes it more like suspense. I like this article. It is give more information to me. I’m very fired up to show it to anyone. It makes me so satisfied. Thanks for sharing this post.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login