PostHeaderIcon Lễ Phục Sinh 2012 tại Hội Thánh Springvale

Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ long trọng tổ chức Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật 8/4/2012 lúc 10:45am.

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng các bạn đến tham dự chung với chúng tôi buổi thờ phượng trong ngày hoan hỷ này.

Xin mời con dân Chúa ủng hộ Phát Thanh Hy Vọng Phát Thanh Hy Vọng bằng cách mua CD "CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI" để làm quà tặng thân nhân, bạn hữu và mời họ đến tham dự Lễ Phục Sinh tại Hôi Thánh chúng ta.

"Ðừng sợ chi, ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng là Ðấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." (Khải huyền 1: 17b-18a)

Chúa Cứu Thế Jesus đã sống lại để minh chứng rằng: Chúa là Ðấng Hằng Sống đời đời, để cam kết cho những ai là tín hữu của Chúa cũng được sống đời đời với Ngài nữa và Chúa cũng còn ban cho chúng ta có tinh thần mạnh mẽ bước đi theo Ngài.

Hãy vui mừng trong sự vinh hiển của Chúa chúng ta và hân hoan sự Phục Sinh của Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta trong mùa Phục sinh năm nay được Ðức Thánh Linh thay đổi đời sống, hầu phục vụ Chúa cách mới mẻ, danh Chúa được vinh hiển, nước Ngài mau đến.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login