PostHeaderIcon Lễ Phục Sinh 2009

Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ tổ chức Lễ Phục Sinh vào sáng Chúa Nhật 12.04.09 lúc 10:45 để mừng Chúa sống lại. Mục Sư Tiến Sĩ Hồ Xuân Phú sẽ giảng vào sáng Chúa Nhật nầy. Mời bạn đến tham dự chung với chúng tôi. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta trong mùa Phục Sinh năm nay.

Cũng xin con dân Chúa ủng hộ Phát Thanh Hy Vọng bằng cách mua CD "Nguồn Sống Mới" để tặng thân nhân, bạn bè và mời họ đến tham dự Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh.

Đài SBS radio cũng đã phát thanh chương trình Phục Sinh, do Hội Thánh Springvale thực hiện, vào sáng thứ bảy 11/4 lúc 9:30. Mời quý vị nghe lại tại đây

PostHeaderIcon Hai Người Tin Chúa


Cảm tạ Chúa đã ban phước an lành cho Hội Thánh chúng ta trong mùa Thương Khó Phục Sinh 2009 vừa qua. Hai chương trình lễ chính đã được tổ chức trọng thể tại Hội Thánh Springvale với sự đóng góp tận tình của các ban ngành. Cầu xin Chúa đãi lại tấm lòng yêu kính Chúa của các anh chị em.

Trong sáng Chúa Nhật Phục Sinh sau giờ nhóm với sứ điệp của mục sư Hồ Xuân Phú đã có anh Phong cầu nguyện tin nhận Chúa và trong tối thứ bảy truyền giảng tại Collingwood Housing Commission ngày 19/04 do HT Yarra tổ chức đã có chị Lan đứng lên tiếp nhận Chúa và cũng có chị Trân tái xác định đức tin nơi Ngài. Halêlugia Cảm tạ Chúa! Chúng ta hãy nhớ các anh chị mới đến này trong sự cầu nguyện, xin Chúa chúc phước gìn giữ đức tin của các anh chị để đứng vững trong Ngài mãi mãi.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login