PostHeaderIcon Tết Nguyên Đán 2010

Chúa Nhật 14/02/2010 Hội Thánh chúng ta có chương trình Tết lúc 10.45 sáng.

Xin các tín hữu cầu nguyện và mời thân hữu đến tham dự.

Đây là dịp Hội Thánh chúng ta cùng ăn Tết với nhau đồng thời giới thiệu về Chúa cho thân nhân bạn hữu mình.

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login