PostHeaderIcon Lễ Phục Sinh 2009

Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ tổ chức Lễ Phục Sinh vào sáng Chúa Nhật 12.04.09 lúc 10:45 để mừng Chúa sống lại. Mục Sư Tiến Sĩ Hồ Xuân Phú sẽ giảng vào sáng Chúa Nhật nầy. Mời bạn đến tham dự chung với chúng tôi. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta trong mùa Phục Sinh năm nay.

Cũng xin con dân Chúa ủng hộ Phát Thanh Hy Vọng bằng cách mua CD "Nguồn Sống Mới" để tặng thân nhân, bạn bè và mời họ đến tham dự Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh.

Đài SBS radio cũng đã phát thanh chương trình Phục Sinh, do Hội Thánh Springvale thực hiện, vào sáng thứ bảy 11/4 lúc 9:30. Mời quý vị nghe lại tại đây

PostHeaderIcon Lễ Thương Khó 2009

Để bày tỏ lòng yêu Chúa và biết ơn về sự hy sinh của Ngài, Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Sự Thương Khó của Chúa Jesus vào tối thứ sáu 10.04.09 lúc 7:30. Xin con dân Chúa tham dự và nhớ mời thân nhân, bạn hữu mình đến để nghe chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị trong mùa Thương Khó năm 2009.

PostHeaderIcon Move Clock Back 1 Hour

Victoria's period of daylight saving will end on Sunday 5 April 2009. At 3:00am move clocks backward one hour to 2:00am.

Tại tiểu bang Victoria, giờ mùa hè chấm dứt vào Chúa Nhật 05/04/09. Vì vậy, trước khi đi ngủ vào ngày thứ bảy 04/04/09, xin bạn vặn đồng hồ lui lại 1 giờ.

PostHeaderIcon Interchurch Sports Day 2009

Interchurch Sports Day to be held at Darebin Community Sports Stadium; 857 Plenty Rd, RESERVOIR, VIC @ 10:30am to 4:30pm on Saturday the 25th of April 2009. Sports include: Basketball, Badminton, Volleyball and Soccer; $5 per sport. You can choose up to 3 sports to play in.

You are welcome to join us. This is a great opportunity for the Young Adults to get together for fun and fitness. For more information please contact Pastor Phil on the mobile number provided. Hope to see you there.

PostHeaderIcon Encouragement Message

Life is precious to us all and we all strive to preserve it and enjoy it. We work hard to make money, we try to stay fit and healthy, we go on holidays and adventures, we avoid dangerous situations and we maintain healthy relationships with our friends and family.

Yet, doesn’t it seem like no matter how hard we try to counter it and avoid it, pain, sorrows and death is all around us? If it doesn’t happen to us, it happens to someone we know.

PostHeaderIcon English Service Prayer Requests

Please keep these prayer points in your daily pray for the Youth and Young Adults of Springvale Vietnamese Evangelical Church.

  1. Praise God for sustaining the English Service on Sundays 8:45am and praise God for the commitment of both leaders (servants) and members to it each week. We thank the Lord for the gracious guest speakers who are invited to speak regularly. We pray that the enthusiasm for God and the Word will grow and that new people will rise to serve Him and His people.
  2. Praise God for establishing the cell groups last year and for the great work the leaders have done in ministering to the members. We pray for the leaders not to grow weary in their leadership and for members to grow in their love for the Lord and assist in coordinating the cell. We pray for some of the cell leaders who feel inexperienced in their leadership to grow in confidence

PostHeaderIcon VECA National Day of Prayer and Fasting 2009

We Praise the Lord for all the gracious Blessings He has placed upon all our lives, our Youth groups, and we have seen what He has done in 2008. Beside that we have seen many warnings from Him from the Bushfires, Flood, Economic Crisis and people’s Wickedness on the earth. This Friday the 20th of March 2009, let us all join and unite in the body of Christ in prayer and fasting.

The purpose of this event is to pray for:


  • The Nation of Vietnam
  • Our Community
  • Our Church
  • Our Youth
  • Ourselves Individually

PostHeaderIcon Cầu Nguyện Cho Ông Keith Steele

Xin cầu nguyện cho ông Keith Steele phải nhập viện vào ngày 24/03/09 và sẽ được giải phẫu vào ngày 25/03/09. Cách đây không lâu ông đã được mỗ nhưng vết thương bị nhiễm trùng, không lành. Ông cũng bị tiểu đường và lớn tuổi nên xin quý vị nhớ cầu nguyện nhiều cho ông và bà.

PostHeaderIcon Chương Trình Huấn Luyện - Thầy Nguyễn Hồng Chí

Tuần qua vào ngày thứ hai 09.03.2009, thứ năm 12.03.2009 và thứ sáu 13.03.2009, Thầy Nguyễn Hồng Chí đã đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Springvale huấn luyện từ 7:30 đến 8:45 tối với chủ đề: Những Điều Người Hướng Dẫn Học Kinh Thánh Cần Biết (phần I). Cám ơn Chúa buổi huấn luyện có nhiều tín hữu đến tham dự và rất được ơn.

Những Điều Người Hướng Dẫn Học Kinh Thánh Cần Biết (phần II) sẽ được huấn luyện tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Springvale vào ngày thứ ba 17.03.2009, thứ sáu 20.03.2009, và tuần tiếp theo cũng vào ngày thứ ba 24.03.2009 và thứ sáu 27.03.2009 lúc 7:30 đến 8:45 tối. Rất mong được gặp gỡ quý vị.

PostHeaderIcon Congratulations to Pastor Phillip Chiem

By the call of the Lord, Phillip Chiem has become the new Youth Pastor at the Springvale Vietnamese Evangelical Church. The inauguration ceremony was held on Sunday the 15th of February 2009 at 10:45 am at 15 Olympic Ave, Springvale South, VIC, 3172. May God guide Pastor Phillip in his new role of serving the Lord and bring Glory and Praise to Jesus Christ.

PostHeaderIcon Farewell Pastor Thoa Nguyen

It is with sadness to see Pastor Thoa resign from the Youth Ministry which she had served very well in. It was necessary for her to do this so she could undertake further Theological studies. She has been ministering the Youth at Springvale Vietnamese Evangelical Church for the past 3 years and has built a strong foundation for the English Service. We wish her all the best in her studies and may God bless her and her family.

Springvale Church
15 Olympic Ave,
Springvale South, VIC 3172
Australia

* Vietnamese Service
  10:45am Sunday
  Rev Dr Quang Minh Ngo
  +61 3 9548 3865

* English Service
  09:00am Sunday
  Ps Phillip Chiem
  +61 418 349 732

Recent comments
User login